Podrška

IT podrška

Održavamo računarske mreže svih vrsta organizacija, pružajući tehničku podršku i osiguravajući da čitava kompanija nesmetano radi. IT podrška prati i održava računarske sisteme firme, instalira i konfiguriše hardver i softver i rešava tehničke probleme. Možete nas angažovati paricijalno po projektu ili sklopiti ugovor o tehničkom održavanju. Naplata se vrši prema procenjenim ili utrošenim satima. Cena sata je precizirana u ugovoru o održavanju, zavisi od više faktora, kreće se od 15-40€.

podrška
  • Instalacija i konfigurisanje računarskog hardvera, softvera, sistema, mreža, servera, printera i skenera
  • Nadgledanje i održavanje računarskih sistema i mreža
  • Pravovremeno odgovaranje na servisna pitanja i zahteve
  • Pružanje tehničke podrške u kompaniji (to može biti lično ili preko telefona)
  • Postavljanje naloga za nove korisnike
  • Popravka i zamena opreme po potrebi.
  • Ispitivanje nove tehnologije